Hakkımızda

Ankara’da 1991 yılında kurulan Alp Planlama,Proje ve İnşaat konuları ile ,  RES ve GES Projelerinin, Harita, Planlama, Yol Projelerinin danışmanlık hizmetleri,Altyapı-Üstyapı Kontrollük hizmetleri başta olmak üzere,

  • Mimari Projeler,
  • Peyzaj proje ve uygulamaları
  • Kent İmar Planları,
  • Halihazır Harita Yapımı,
  • İmar Uygulamaları,
  • Altyapı ve Üst yapı İnşaat Uygulamaları,

Kıyı Düzenlemeleri ve Kentsel Tasarım Proje Çalışmalarını,Villa proje ve İnşaat Uygulamalarını,

Yatırımcı Kuruluşlar,Özel Şahıslar, İller Bankası, G.A.P. İdaresi, Kooperatifler ve Belediyelere yönelik olarak, sürdürmektedir.