Hizmetlerimiz

Proje Hizmetlerimiz
 • Halihazır Harita Yapımı (1/5000 – 1/1000 Ölçekli)
 • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Hazırlanıp Onaylatılması
 • Halihazır Harita ve İmar Planları dikkate alınarak, Kullanılacak Türbin Modeline ve Kamulaştırma  – Mülkiyet Analizlerine göre en uygun Yol Projeleri Hazırlanıp, Gerekli Keşif ve Kübaj Hesapları Hazırlanır.
 • Orman İzin Süreçleri
 • ENH Projelerinin Hazırlanması

 

Proje Geliştirme
 • Rüzgar Enerji Santralleri Proje Geliştirme
 • Rüzgar Enerji Santralleri İzin Süreçleri
 • Mülkiyet Analizleri
 • Ölçüm Direklerinin İzin ve Kurulum Süreçleri

 

Lisanssız Elektrik Üretimi Proje Geliştirme
 • Saha Temini
 • Bağlantı İzinleri
 • TEA Raporu
 • YGEM Teknik Değerlendirme
 • Proje Onayları
 • Türbin Tedariği – Nakliye ve Montaj Konuların Danışmanlık