Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Adayları

Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Adayları

“Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce İlan Edilen RES YEKA Aday Bölgeleri İlan Metni”

Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde “DAHA ÇOK YERLİ VE DAHA ÇOK YENİLENEBİLİR”  yaklaşımı kapsamında büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarımıza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanması ve teknoloji transferinin teminine katkılar elde edilebilmesi hususları benimsenmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda; 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği yayımlanmış ve rüzgar ile güneş kaynaklarına dayalı olarak 1000’er MWe bağlantı kapasiteli iki adet YEKA yarışması gerçekleştirilmiş ve yarışmaları kazananlarla YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri imzalanmıştır.

Benzer uygulamaların devam etmesini sağlamak adına yapılan ön değerlendirmeler neticesinde aşağıda belirtilen Aday YEKA’lar belirlenmiş olup bu alanlar için detay çalışmalara başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Saygılarımızla.

İLAN TARİHİ: 23/03/2018

Türkiye’nin ilk off – Shore (Deniz Üstü) Rüzgar Yeka Projelerine Aday Bölgeler

Gelibolu Aday Yeka RES

(Tekirdağ (Şarköy) Çanakkale (Gelibolu)

Kıyıköy Aday YEKA RES

(Kırklareli – Vize)

Saros Aday YEKA RES

(Edirne – Enez)