Rüzgar Enerji Santrali Planlama Sürecinde Kurum Görüşleri

Rüzgar Enerji Santrali Planlama Sürecinde Kurum Görüşleri

Rüzgar Enerji Santrallerinin Halihazır Harita ve İmar Planlarının yapımında, onaya yetkili kurum dışında (mücavir alan sınırlarına göre Büyükşehir Belediyeleri – İl Özel İdareleri – Yerel Belediyeler vs. veyahut Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) aşağıdaki ilgili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir.

 • Orman Bölge Müdürlüğü
 • D.S.İ Bölge ve Genel Müdürlüğü
 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • E.Ü.A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Bölge Müdürlüğü
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü
 • Elektrik Dağıtım A.Ş.
 • YEGM
 • Botaş Genel Müdürlüğü
 • MTA Genel Müdürlüğü
 • DHMİ Genel Müdürlüğü
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 • SHGM
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 • Halk Sağlığı İl Müdürlüğü