RES YARIŞMA DUYURUSU (20/11/2017) Teiaş

RES YARIŞMA DUYURUSU (20/11/2017) Teiaş

“Rüzgar Veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” kapsamında, 24-30 Nisan 2015’te başvuruları alınan ve aşağıdaki tabloda takvimi belirtilen bölgelere ait yarışmalar aşağıdaki tabloda belirtilen takvime göre Holiday Inn Ankara Çukurambar Oteli’nde (Çukurambar İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sok. No:3 Çukurambar-ANKARA) yapılacaktır.

25.12.2017 Pazartesi Saat: 10:00 06 / Amasya – Samsun (60 MW)

23 / Çorum – Kastamonu – Sinop (70 MW)

08 / Antalya (100 MW)

18 / Bitlis – Muş (40 MW)

19 / Bolu – Düzce – Sakarya (30MW)

25 / Elazığ (40 MW)

28 / Gaziantep – Kilis (40 MW)

31 / İstanbul (50 MW)

26.12.2017 Salı Saat: 10:00 02 / Adıyaman (40 MW)

09 / Ardahan – Kars (40 MW)

26 / Erzincan (50 MW)

39 / Malatya (80 MW)

29 / Hatay (30 MW)

33 / Kahramanmaraş – Osmaniye (40 MW)

37 / Kocaeli – Yalova (40 MW)

47 / Yozgat (50 MW)

27.12.2017 Çarşamba Saat: 10:00 04 / Ağrı – Iğdır (50 MW)

13 / Bartın – Zonguldak – Karabük (30 MW)

14 / Batman – Mardin – Diyarbakır – Şanlıurfa (60 MW)

15 / Bayburt – Gümüşhane – Giresun (40 MW)

21 / Bursa (110MW) 27 / Erzurum (50 MW)

34 / Karaman – Mersin (250 MW)

28-29.12.2017 Perşembe-Cuma Saat: 10:30 03 / Afyonkarahisar (30 MW)

30 / Isparta (60 MW)

20 / Burdur-Denizli-Uşak (50 MW)

11 / Aydın-Muğla (50 MW)

38 / Konya (50 MW)

32 / İzmir (50 MW)

12 / Balıkesir (160 MW)

22 / Çanakkale (260 MW)

40 / Manisa (30 MW)

Tekliflerin alınmasına saat 09:00’da başlanacak olup yukarıda tabloda belirtilen son teklif verme saatine kadar işlemlerin yetişmesi için saat 09:00’da hazır bulunulması gerekmektedir. Yarışmaya katılmak isteyen tüzel kişiler tekliflerini, üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, EPDK proje başvuru numarası ve projenin adı yazılı kapalı zarf, her bölge için yukarıda belirtilen tarihte, belirtilen saate kadar Holiday Inn Ankara Çukurambar Oteli’nde TEİAŞ yetkililerine teslim edecektir. Zarfın üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır ve şirket kaşesi basılı olacaktır. Kapalı zarfın içerisinde:

a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,

b) Ek-1’de yer alan Taahhütname,

c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu veya TEİAŞ banka hesabına Türk Lirası cinsinden nakdi teminat yatırıldığına ilişkin ilgili banka şubesi tarafından verilen ıslak imzalı banka dekontu, ç) Şirketin tebligata esas KEP adresi,

d) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından doldurularak imzalanmış ve kaşeli Ek-2’de yer alan Teklif Mektubu Formu bulunacaktır.

Yarışma Tebligatları EPDK’dan Teşekkülümüze iletilen Şirket KEP adreslerine gönderilecektir. Bu nedenle Şirketlerin, KEP adreslerinin aktif olup olmadığını, adreslerinin doğruluğunu ve tebligatlarının ulaşıp ulaşmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Yarışma tarihinden önce tebligat ulaşmayan Şirketler, ilgili Kuruma başvurusunu yaparak adres güncellemelerini yaptırması gerekmektedir. Aksi koşullarda tebligata dair her türlü sorumluluk Şirketlere aittir.


Şua Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm hisselerinin Polat Enerji tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

‘Rüzgar gibi geçti’ dedi, şirketini Polat’a devretti

Türkiye’de rüzgar enerji denilince akla ilk gelen firmalardan biri Polat Enerji. Galatasaray Spor Kulübü’nün eski Başkanı Adnan Polat’ın yönettiği Polat Holding’in enerji şirketi, 2000 yılında devreye girdi. İlk rüzgar enerji santrali Burgaz RES’i 2007 yılında faaliyete geçiren Polat Enerji, sırasıyla Sayalar, Soma, Seyitali, Poyraz, Samurlu ve Kozbeyli rüzgar santrallerini işletmeye aldı.

Bunlar arasında Soma, 240 MW ile Türkiye’nin işletmedeki en büyük rüzgar santrali unvanına sahip. Polat’ın portföyündeki bu santrallerin toplam net kurulu gücü 535 MW. Yani en büyük rüzgar santrali yatırımcısı. Peki bu güç ne kadar insanın elektrik ihtiyacını karşılıyor? Yanıtı şaşırtacak türden: Tam 800 bin kişi…

Kanadalı fon ve Fransız enerji deviyle ortak

1999’da Avrupa’nın en büyük elektrik şirketlerinden Fransız EDF ile başlayan ortaklık sürecine zaman içinde Kanadalı yatırım fonu PSP Investments eklendi. EDF’nin yenilenebilir gücü 9 bin 614 MW. Bunun 8 bin 495 MW’ı rüzgar, gerisi güneş. PSP ise Kanada’nın en büyük yatırım fonu. 31 Mart 2016 itibarıyla 116.8 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

İşte bu ortaklık geçtiğimiz yılın sonunda 1 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basmıştı. Adnan Polat, bu yatırımın rüzgar enerjisi santrallerine olacağını ve iki yıl gibi kısa zamanda sona ereceğini ifade etmişti.

Polat ve Fransız-Kanada ortaklığındaki Polat Enerji, 1 milyar dolarlık bu yatırım sürecinde bir adım daha attı. Ankara’da da faaliyet gösteren Şua Elektrik Üretim’in tüm hisselerini satın almak için masaya oturdu.

Temmuzda kurulan Şua Elektrik’in sermayesi 4 milyon liranın üzerinde. Sahibi de sinema ve dizi sektörünün yakından tanıdığı bir isim: Melih Fırat Gülgen…

KERİM ÜLKER

Perde Arkası

kerim.ulker@dunya.com

Kaynak : https://www.dunya.com/kose-yazisi/ruzgar-gibi-gecti-dedi-sirketini-polata-devretti/387885